O firmie

 

Oferujemy usługi w zakresie spawania, zgrzewania tworzyw sztucznych.  Nasza firma powstała w 1996 roku. Nasze dwudziestoletnie doświadczenie pozwala nam stwierdzić , że jesteśmy wyspecjalizowaną firmą w tym zakresie.

Spawaniem tworzyw sztucznych określa się proces łączenia na gorąco elementów z termoplastów przez uplastycznienie i stopienie ich krawędzi bez wywierania docisku.

Największe znaczenie ma proces spawania w strumieniu gorącego gazu (gazowego nośnika ciepła) przy użyciu prętów spawalniczych spełniających rolę spoiwa.

Strumień gorącego gazu stanowi najczęściej powietrze lub rzadziej azot i dwutlenek węgla. Stosowanie azotu i dwutlenku węgla zabezpiecza tworzywa przed nadmiernym utlenianiem w podwyższonej temperaturze, mogącym występować podczas stosowania powietrza, ma to szczególne znaczenie przy spawaniu tworzyw stosunkowo łatwo ulegających utlenianiu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy